Minrebroederstraat 9
3512 GS Utrecht
Telefoon 06 29517534
E-mail info@robrademaker.nl
k.v.k. Utrecht 30168719

     
   
       
 
         
 
   

Algemene voorwaarden

1. Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Meubelontwerp & galerie Rob Rademaker.

Het feit dat u gebruik maakt van de website van Meubelontwerp & galerie Rob Rademaker betekent dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Meubelontwerp & galerie Rob Rademaker.

2. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Meubelontwerp & galerie Rob Rademaker berusten bij Meubelontwerp & galerie Rob Rademaker. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Meubelontwerp & galerie Rob Rademaker is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.

Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Meubelontwerp & galerie Rob Rademaker, info@robrademaker.nl.

3. Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Meubelontwerp & galerie Rob Rademaker geeft Meubelontwerp & galerie Rob Rademaker geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Meubelontwerp & galerie Rob Rademaker.

Meubelontwerp & galerie Rob Rademaker kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Meubelontwerp & galerie Rob Rademaker, de onmogelijkheid de website van Meubelontwerp & galerie Rob Rademaker te gebruiken, uit de levering van diensten door Meubelontwerp & galerie Rob Rademaker of het gebrek aan levering van diensten door Meubelontwerp & galerie Rob Rademaker.

4. Wijzigingen algemene voorwaarden

De inhoud van de website van Meubelontwerp & galerie Rob Rademaker wordt regelmatig bijgewerkt. Meubelontwerp & galerie Rob Rademaker behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Meubelontwerp & galerie Rob Rademaker te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 11 november 2005.